Copyright 2024 - Custom text here

Rekonstrukce budovy základní školy v Dolní Moravici

logo MMR dolni moravice

Školáčkům i pedagogům v Základní a Mateřské škole Dolní Moravice začal školní rok 2019 /2020 ve zbrusu novém kabátě.

Obci Dolní Moravice se povedlo v roce 2019 uspět ve vyhlášeném dotačním titulu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Cílem projektu bylo maximálně využít potenciálu budovy a zmodernizovat vnitřní prostory základní školy. Důvodem, jež vedlo vedení obce přistoupit k realizaci tohoto projektu, bylo zareagovat na potřeby školy a zajištění kvalitního prostředí pro výuku žáků. V rámci celé akce vznikla přestavbou původního skladového prostoru a zázemí pro zaměstnance školy zcela nová funkční třída se zázemím pro učební pomůcky. Dále došlo k rekonstrukci podlahových krytin v prvním patře, k výměně veškerých vstupních interiérových dveří a k rekonstrukci elektroinstalace, na kterou bylo navázáno novými omítkami a výmalbou.

Celkové náklady projektu se vyšplhaly na částku 740 629Kč s DPH, dotace z toho činila 518 440Kč s DPH (70% z celkových nákladů) a zbylá část investice ve výši 222 189Kč s DPH byla kryta z rozpočtu obce Dolní Moravice.

Kolektiv školy a také vedení obce Dolní Moravice pevně věří, že rekonstrukce základní školy přispěje k dalším školním úspěchům svých žáků a bude inspirativním prostředím pro celý pedagogický i nepedagogický sbor.

Velké díky patří všem, co se na celém projektu podíleli.

 

Pavel Kopeček, starosta obce

 drivednes

Foto archiv Obec Dolní Moravice

Obec Tvrdkov – další úspěšný projekt hotov

logo msk tvrdkov rymarovsko

Obec Tvrdkov je obecně úspěšným žadatelem v různých dotačních programech.
Tentokráte využila nabídnuté možnosti Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel.
V roce 2018 obec úspěšně zrekonstruovala budovu kulturního domu.
Rekonstrukce budovy proběhla v první polovině roku 2018. Podstatou projektu bylo zateplení objektu, výměna otvorových výplní, zateplení podlahy na terénu, zateplení stropu a střech a výměna otopného systému.
V první fázi využila obec evropskou dotaci z operačního programu životního prostředí. V druhé fázi pak zažádala obec o finanční příspěvek Moravskoslezský kraj na základě výše zmíněného vyhlášeného dotačního titulu.
Celkové náklady na rekonstrukci budovy činily: 3,950.411,- Kč
Dotace z OPŽP byla ve výši: 864.148,- Kč
Moravskoslezský kraj přispěl:1,038.000,- Kč
Náklady obce Tvrdkov: 2,048.263,- Kč
Obec si velice váží nabídnutých dotačních možností a umí s nimi efektivně nakládat a využívat je ve prospěch občanů i obce samotné.
V tuto chvíli pracuje na nových žádostech, které posunou obce zase o kousek dále.

Ing. Ivana Lukešová
manažer Sdružení obcí Rýmařovska

Rýmařovsko – ideální místo pro běžkaře

logo MSK Rymarovsko

Mikroregion Rýmařovsko se může chlubit krásnou přírodou, na kterou láká své návštěvníky. Tak, aby i v zimě bylo možné shlédnout různé přírodní zajímavosti a dostat návštěvníka do míst s krásnými výhledy, je připravena síť lyžařských běžeckých tras od Tvrdkova přes Horní Město, Rýmařov, Starou Ves, Dolní Moravici, Malou Morávku až do vrcholové části Jeseníků v okolí Pradědu. Na tyto trasy získaly organizace Obec Horní Město, Ski Klub RD Rýmařov, Sportovní klub Policie Olomouc, Obec Malá Morávka a Ing. Josef Sekula podporu na údržbu tras v zimní sezóně 2018/2019 od Moravskoslezského kraje.

Na Rýmařovsku budou díky této podpoře připraveny také běžkařské okruhy nad obcí Lomnice a městem Břidličná, které bude pro zájemce udržovat obec Lomnice a Klub biatlonu Břidličná. Děkujeme všem úspěšným žadatelům, že věnují svůj čas této náročné práci. Pomáhají tak v rozvoji volnočasových aktivit občanů a také podporují rozvoj cestovního ruchu v našem regionu. Nezbývá než si přát zimu s bohatou sněhovou nadílkou, což se zatím daří.

 

Ing. Nikola Pohanělová
manažer Sdružení obcí Rýmařovska

loga obce

Moravskoslezský kraj pomáhá

logo msk tvrdkov rymarovsko

Zástupci obce Tvrdkov, občané i turisté se již delší dobu potýkali s nevyhovujícím stavem příjezdové komunikace, která je spojnicí mezi hlavní cestou a Tvrdkovskou přehradou. Cesta umožňuje přístup k soukromým pozemkům, zároveň je využívána zaměstnanci Spojených lesů a v neposlední řadě slouží turistům, kteří se díky ní dostanou k již zmíněné Tvrdkovské přehradě a hojně navštěvovaným Rešovským vodopádům.

Na konci roku 2017 obec Tvrdkov využila vyhlášeného dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018. Podala žádost s názvem: Rekonstrukce účelové komunikace Tvrdkov, v rámci které žádala o 400tis Kč.

Žádost uspěla a byla zařazena mezi podpořené projekty. Na jaře 2018 proběhlo řádné výběrové řízení a v červnu 2018 tak mohla začít vybraná stavební firma JR STaKR s.r.o. se  samotnou rekonstrukcí.

V srpnu 2018 firma stavební práce úspěšně dokončila. Celkové náklady projektu činily 1 297 582Kč, z toho 897 582Kč hradila obec Tvrdkov z vlastního rozpočtu, zbylou částku 400 000Kč pokryla dotace Moravskoslezského kraje.

V tuto chvíli se mohou všichni těšit z funkční cesty, která bude pohodlně dostupná po celý rok bez vyjetých kolejí, prohlubní a výmolů zatopených dešťovou vodou.

Všem, kteří se na celém projektu podíleli, gratulujeme, přejeme hodně štěstí při dalších dotačních i mimo dotačních činnostech a Moravskoslezskému kraji děkujeme za podporu.

Ing. Ivana Lukešová

Sdružení obcí Rýmařovska – Centrum společných služeb

Rýmařov, 4. 9. 2018

Rekonstrukce hřiště a tělocvičny základní školy Horní Město

logo mmr horni mesto

 

 

 

Obec Horní Město získala dotaci ve výši 2 776 976 Kč z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017“ a Dotačního titulu č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Finanční prostředky byly použity na projekt „Rekonstrukce hřiště a tělocvičny základní školy Horní Město“. Celkové náklady na rekonstrukci venkovních objektů a vnitřních prostorů tělocvičny dosáhly částky 3 967 108 Kč. Obec z vlastního rozpočtu na tuto akci vyčlenila 30% z celkových nákladů.

Hlavním cílem projektu bylo provedení kompletní rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny a venkovních objektů – víceúčelové hřiště a rozběhová dráha s doskočištěm. Dále došlo k výměně pletivového oplocení podél areálu venkovního sportoviště základní školy.

Tento projekt přispěje ke zlepšení bezpečnosti a kvality výuky nejen dětí při hodinách tělesné výchovy, ale i při zájmových kroužcích, které škola nabízí. Projekt si dal za cíl zatraktivnit dětem pohyb a dát jim tak více možností výběru sportovních aktivit.

Copyright © 2024 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.