Copyright 2023 - Custom text here

Manažer mikroregionu Rýmařovska 2023

Sdružení obcí Rýmařovska bylo opět úspěšné v roce 2023 při žádosti o dotaci na činnost pracovníků sdružení. Moravskoslezský kraj poskytl sdružení neinvestiční dotaci ve výši  44,00 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů na projekt s názvem "Manažer mikroregionu Rýmařovska 2023". Tato dotace činí 125.000 Kč a je součástí dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023". Projekt se zaměřuje na podporu pozice manažera mikroregionu Rýmařovsko a také přispívá na mzdu účetní svazku.

Hlavní prací manažera je spravovat společné projekty obcí a spolupracovat s partnerskými obcemi, příspěvkovými organizacemi a neziskovými organizacemi. Manažer také pomáhá při podávání žádostí o dotace a aktualizuje webové stránky a propaguje Rýmařovsko na veletrzích cestovního ruchu. Manažer dále poskytuje poradenství veřejnosti a podává potřebné informace pro podání žádostí o dotace.
Pozice účetní pro Sdružení obcí Rýmařovska se zaměřuje především na zpracování mzdové a personální agendy organizace.

 

logo rymarovsko SOR MSK

 

 

Projekt „Studie rozvoje cyklodopravy na Rýmařovsku“

V rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ uspělo Sdružení obcí Rýmařovska s žádostí na projekt „Studie rozvoje cyklodopravy na Rýmařovsku“. Moravskoslezský kraj poskytl Sdružení obcí Rýmařovska investiční dotaci v maximální výši 70 %. Jedná se o dotaci v hodnotě 686 000,- Kč.

Projekt řeší zpracování „Studie rozvoje cyklodopravy v mikroregionu Rýmařovska“, která bude obsahovat vytýčení cyklotras a cyklostezek, které by bylo vhodné na území Rýmařovska vybudovat, rozšířit tak aby bylo dosaženo ideálního provázání na nadregionální trasy. Tato studie bude podkladem pro zpracování územních a strategických plánů a bude navrhovat také nové cyklostezky nebo rozšíření stávajících cyklostezek s ohledem na bezpečnost cyklistů. Studie dále zahrnuje průzkum tras v terénu, ověření stávajících a výhledových vazeb na okolí.

 logo rymarovsko SOR MSK

 

Projekt „Manažer mikroregionu Rýmařovska 2022“

 

Sdružení obcí Rýmařovska bylo v roce 2022 opět úspěšné s žádostí o dotaci na činnost manažera sdružení. Moravskoslezský kraj poskytl svazku neinvestiční dotaci v maximální výši 49,00 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Manažer mikroregionu Rýmařovska 2022“ ve výši 125.000,-- Kč v rámci dotačního programu, jehož název je „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“. Tento projekt zahrnuje podporu stávající pozice manažera mikroregionu Rýmařovsko a přispívá také na mzdu účetní svazku.

Hlavní prací manažera je administrovat společné projekty obcí. Také spolupracuje s partnerskými obcemi, příspěvkovými a neziskovými organizacemi a pomáhá při podávání žádostí o dotace. Vytváří aktualizaci webových stránek a podílí se na propagaci Rýmařovska na veletrzích cestovního ruchu. Manažer poskytuje poradenství veřejnosti a zároveň jim dává potřebné informace pro podání žádosti o dotaci. Pozice účetní pro Sdružení obcí Rýmařovska zpracovává především mzdovou a personální agendu organizace.

logo rymarovsko SOR MSK

Projekt „Cyklostezka mikroregionu Rýmařovska - I. etapa“

logo rymarovsko SOR MSK

 

 

 

 

Sdružení obcí Rýmařovska se dlouhé roky snaží vybudovat cyklostezku, která odvede cyklisty z frekventované státní komunikace mezi Dolní Moravicí a Velkou Štáhlí. Tento cíl se začíná naplňovat, dne 17. 10. 2022 byla slavnostně zahájena stavba cyklostezky z Dolní Moravice přes Malou Štáhli do Velké Štáhle. Cyklostezka nejen přispěje k větší bezpečnosti cyklistů, ale ukáže návštěvníkům velmi krásnou přírodu v okolí řeky Moravice, neskutečné meandry řeky s bohatým břehovým porostem.

K výstavbě cyklostezky nám dopomohla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury z výzvy „Cyklostezky 2022“ a hlavně přispění všech obcí se Sdružení obcí Rýmařovska, které neodradila ani výše vlastního podílu na dofinancování stavby.  Z celkových nákladů na stavbu ve výši cca. 24 mil. Kč, obce přispějí dohromady finanční částkou cca. 3,6 mil. Kč.

Naše stavba má také podporu z Moravskoslezského kraje, který z dotačního titulu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ poskytl finanční částku 1,5 mil. Kč. Zahájili jsme stavbu cyklostezky o celkové délce 4,1 km. Budeme se těšit, že se příští rok v létě sejdeme a slavnostně se projedeme po realizované cyklostezce.

 

DSC08290

logo MD sfdi

 

 

 

 

 

Na Rýmařovsku se rozvíjí cyklistická infrastruktura

Sdružení obcí Rýmařovska úspěšně získalo dotaci z Moravskoslezského kraje na projekt Doplnění cyklistické infrastruktury v obcích mikroregionu Rýmařovska. Díky tomu vzniknou v Rýmařově a několika okolních obcích nová odpočívadla pro cyklisty vybavená lavičkami a stoly, stojany na kola i nabíječkami pro elektrokola. Stavební práce začaly v polovině září a dokončeny budou během října letošního roku.

V Rýmařově je budováno nové odpočívadlo na cyklostezce vedoucí kolem silnice I/11 do Janovic. Odpočívka se sedlovou střechou bude uvnitř vybavena stolem a lavicemi. Součástí budou stojany na kola i cyklostojan s nářadím na základní opravu kol.

V obci Malá Štáhle se u naučné stezky po pozůstatcích hornické činnosti v blízkosti břidlicových jezírek postaví posezení s lavičkami a možností dobití elektrokola. U obecního úřadu chce obec umístit stojan na kola s nářadím pro drobné opravy. Na cyklotrase č. 6142 ve Velké Štáhli si projíždějící sportovci budou moci oddechnout na odpočívadle s venkovní lavičkou.

Nové stojany na údržbu kol se budují u společenských domů v Dětřichově nad Bystřicí, kolem kterého vede cyklostezka č. 6146, a také v Lomnici. U bikeparku v této obci pak vznikne odpočívadlo s cyklostojanem pro údržbu a nabíjení kol.   

Rekonstrukce se dočká také současné odpočívadlo na náměstí v Ryžovišti, kde navíc přibude nový stojan na údržbu kol. U cyklotrasy č. 6146 pak vznikne zcela nová odpočívka.

Dovybavení cyklistické infrastruktury na Rýmařovsku je spolufinancováno z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+. Doufáme, že vybudovaná odpočívadla s vybavením budou sloužit jak místním obyvatelům, tak i turistům.

 

logo rymarovsko msk

Copyright © 2023 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.