Copyright 2024 - Custom text here

Pořízení kompostérů pro obce mikroregionu Rýmařovska

Sdružení obcí Rýmařovska uspělo s žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na realizaci projektu „Pořízení kompostérů pro obce mikroregionu Rýmařovska“ registrační číslo CZ.05.01.05/01/22_024/0000977. Státní fond Životního prostředí poskytl sdružení dotaci v maximální výši 85 % způsobilých výdajů. Tato dotace činí 8 911 001,14 Kč.
Projekt je zaměřen na pořízení kompostérů na odpad s katalogovým číslem 20 02 01- biologicky rozložitelný odpad na území obcí Sdružení obcí Rýmařovska, a to konkrétně obcí Dětřichov nad Bystřicí, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Stará Ves, Tvrdkov, Václavov u Bruntálu, Velká Štáhle, město Břidličná a město Rýmařov. Díky projektu dojde k pořízení 1 827 ks kompostérů s minimálním objemem 1 100 l.

SFŽP                          logo

Podpora mikroregionu Rýmařovska 2024

Sdružení obcí Rýmařovska uspělo v roce 2024 při podání žádosti o dotaci na činnost svazku. Moravskoslezský kraj poskytl sdružení neinvestiční dotaci ve výši maximálně 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů na projekt s názvem " Podpora mikroregionu Rýmařovska 2024". Tato dotace činí 125.000 Kč a je součástí dotačního programu "Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024". Projekt se zaměřuje na podporu současné pozice manažera mikroregionu Rýmařovsko a také přispívá na mzdu účetní svazku.

Hlavní činností manažera je spravování společných projektů obcí a spolupráce s partnerskými, příspěvkovými a neziskovými organizacemi. Manažer se aktivně podílí na procesu žádání o dotace a aktualizaci webových stránek, dále propaguje Rýmařovsko v odvětví cestovního ruchu. Manažer poskytuje poradenství pro obce z území Rýmařovska a sděluje veřejnosti potřebné informace týkající se podání žádostí o dotace.
Pozice účetní pro Sdružení obcí Rýmařovska se zaměřuje především na zpracování mzdové a personální agendy organizace.

   MSK.jpeg          SOR.jpeg

Manažer mikroregionu Rýmařovska 2023

Sdružení obcí Rýmařovska bylo opět úspěšné v roce 2023 při žádosti o dotaci na činnost pracovníků sdružení. Moravskoslezský kraj poskytl sdružení neinvestiční dotaci ve výši  44,00 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů na projekt s názvem "Manažer mikroregionu Rýmařovska 2023". Tato dotace činí 125.000 Kč a je součástí dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023". Projekt se zaměřuje na podporu pozice manažera mikroregionu Rýmařovsko a také přispívá na mzdu účetní svazku.

Hlavní prací manažera je spravovat společné projekty obcí a spolupracovat s partnerskými obcemi, příspěvkovými organizacemi a neziskovými organizacemi. Manažer také pomáhá při podávání žádostí o dotace a aktualizuje webové stránky a propaguje Rýmařovsko na veletrzích cestovního ruchu. Manažer dále poskytuje poradenství veřejnosti a podává potřebné informace pro podání žádostí o dotace.
Pozice účetní pro Sdružení obcí Rýmařovska se zaměřuje především na zpracování mzdové a personální agendy organizace.

 

logo rymarovsko SOR MSK

 

 

Projekt „Studie rozvoje cyklodopravy na Rýmařovsku“

V rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ uspělo Sdružení obcí Rýmařovska s žádostí na projekt „Studie rozvoje cyklodopravy na Rýmařovsku“. Moravskoslezský kraj poskytl Sdružení obcí Rýmařovska investiční dotaci v maximální výši 70 %. Jedná se o dotaci v hodnotě 686 000,- Kč.

Projekt řeší zpracování „Studie rozvoje cyklodopravy v mikroregionu Rýmařovska“, která bude obsahovat vytýčení cyklotras a cyklostezek, které by bylo vhodné na území Rýmařovska vybudovat, rozšířit tak aby bylo dosaženo ideálního provázání na nadregionální trasy. Tato studie bude podkladem pro zpracování územních a strategických plánů a bude navrhovat také nové cyklostezky nebo rozšíření stávajících cyklostezek s ohledem na bezpečnost cyklistů. Studie dále zahrnuje průzkum tras v terénu, ověření stávajících a výhledových vazeb na okolí.

 logo rymarovsko SOR MSK

 

Copyright © 2024 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.