Copyright 2022 - Custom text here

Posílení komunikace s veřejností na území Sdružení obcí Rýmařovska

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016684

Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Trvání projektu: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2023

Cílem projektu je zajistit efektivní a moderní komunikaci napříč mikroregionem Rýmařovsko a jeho obcemi s veřejností tak, aby byly přívětivými, otevřenými a transparentními veřejnými institucemi. Cíle bude dosaženo prostřednictvím koncepčního uchopení otázky komunikace, pořízením moderních komunikačních nástrojů eGovernmentu v podobě elektronických úředních desek, modernizace webových stránek či mobilního rozhlasu s realizací navazující vzdělávací aktivity.

Cílovou skupinou projektu je veřejnost, volení zástupci a zaměstnanci zapojených obcí a zaměstnanci Sdružení obcí Rýmařovska.

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

 

pdfNávrh_Koncepce_komunikace_mikroregionu_Rýmařovsko.pdf

Zveřejněný návrh Koncepce komunikace v mikroregionu Rýmařovska je možné připomínkovat do konce dubna 2022 elektronicky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně v kanceláři Sdružení obcí Rýmařovska, nám. Míru 2, Rýmařov.

 

logo EU ESF OPZ

Dotace na projektového manažera z MSK 2021

Sdružení obcí Rýmařovska bylo v roce 2021 opět úspěšné s žádostí o dotaci na činnost manažera sdružení. Moravskoslezský kraj poskytl svazku neinvestiční dotaci v maximální výši 49,00 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Manažer mikroregionu Rýmařovska 2021“ ve výši 125.000,-- Kč v rámci dotačního programu, jehož název je „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“. Tento projekt zahrnuje podporu stávající pozice manažera mikroregionu Rýmařovsko a přispívá také na mzdu účetní svazku.

Hlavní prací manažera je administrovat společné projekty obcí. Zároveň spolupracuje s partnerskými obcemi, příspěvkovými a neziskovými organizacemi a pomáhá při podávání žádostí o dotace. Vytváří aktualizaci webových stránek a podílí se na propagaci Rýmařovska na veletrzích cestovního ruchu. Poskytuje poradenství veřejnosti a zároveň jim poskytuje potřebné informace pro podání žádosti o dotaci. Pozice účetní pro Sdružení obcí Rýmařovska zpracovává hlavně mzdovou a personální agendu organizace.

 

logo rymarovsko SOR MSK

Dotace na projektovou dokumentaci nové cyklostezky

V rámci dotačního programu, jehož název je „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ podalo Sdružení obcí Rýmařovska žádost o dotaci na projekt „Cyklostezka mikroregionu Rýmařovska“. Jedná se o dotaci ve výši 500 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tento projekt zahrnuje zhotovení dokumentace na přípravu nové cyklostezky, která by měla propojit území pěti členských obcí a připravit se tak na podání žádosti na vlastní realizaci stavby do národních nebo evropských dotačních titulů.

Sdružení obcí Rýmařovska se již dlouhodobě snaží podporovat cykloturistiku různou formou. Doufejme tedy, že se vše vydaří a cyklostezka se projekčně připraví a následně také vybuduje.

 

Únor 2020 Nikola Pohanělová, manažerka Sdružení obcí Rýmařovska

logo rymarovsko SOR MSK

Obce řeší co dál s odpady?

Sdružení obcí Rýmařovska působí aktivně v našem regionu již od roku 2004. Jeho území tvoří 14 obcí a několik z nich se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Ochrana přírody a krajiny je pro představitele našich obcí velmi důležitá. Nedílnou součásti péče o životní prostředí je i problematika odpadového hospodářství. Společnými silami se nám podařilo během posledních let zrealizovat několik projektů, které měly pomoci zvýšit třídění odpadů v našich obcích. Příkladem úspěšných projektů jsou například „Vybudování sběrných míst odpadů v 13-ti obcích mikroregionu, Nákup nových nádob na separovaný odpad, Nákup kompostérů a štěpkovačů do obcí atd.“

Stále se však nedaří výrazně snížit množství směsného komunálního odpadu a většina obcí je tak nucena přistoupit k zvyšování poplatku za odpady.

Je nezbytné zabývat se touto problematikou a zefektivnit systém nakládání s odpady i v návaznosti na nový zákon o odpadech, který platí od letošního roku. Ten ukládá obcím povinnost ukončit odvoz odpadů na skládky do roku 2030. Většina komunálního odpadu by tak měla být energeticky nebo materiálně zužitkována. Při dnešním množství odpadu, který se netřídí, se však tento cíl zdá nemožný. Obce si tak kladou otázku, jak dál, co dělat jinak a lépe.

To byl také důvod proč Sdružení obcí Rýmařovska podalo žádost o dotaci na Studii optimalizace systému nakládání s odpady v jednotlivých obcích mikroregionu Rýmařovska. Bylo úspěšné a získalo dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 190 000,- Kč. Hlavním cílem tohoto dokumentu je připravit se na novou legislativu, která je zaměřená hlavně na zvýšení třídění a recyklace odpadů a odklon od skládkování.

Studie by měla najít cestu, jaká opatření zavést, jak zefektivnit odpadové hospodářství v jednotlivých obcích a městech Rýmařovska, zda je pokrytí míst s nádobami na tříděný odpad dostatečné, jak ještě více motivovat občany k tomu, aby třídili odpad, a to od nejmladší generace, až po nejstarší.

Studie se bude zpracovávat do června tohoto roku, vedení Sdružení obcí Rýmařovska a všichni starostové členských obcí doufají, že dokument přinese očekávaný efekt, bude tak přínosem v oblasti odpadového hospodářství na Rýmařovsku a doporučená řešení brzy přejdou do praxe.

Nikola Pohanělová, manažerka Sdružení obcí Rýmařovska a MAS Rýmařovsko, o.p.s

 logo rymarovsko SOR MSK

Dotace na projektového manažera z MSK 2020

V rámci dotačního programu, jehož název je „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ podalo Sdružení obcí Rýmařovska žádost o dotaci na projekt „Podpora mikroregionu Rýmařovska“, která proběhla úspěšně. Jedná se o dotaci ve výši 122 500 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tento projekt zahrnuje podporu stávající pozice manažera mikroregionu Rýmařovsko a přispívá také na mzdu účetní svazku.

Hlavní prací manažera je administrovat společné projekty svazku. Zároveň se spolupracuje s partnerskými obcemi, příspěvkovými a neziskovými organizacemi a pomáhá při podávání žádostí o dotace. Vytváří aktualizaci webových stránek a podílí se na propagaci Rýmařovska na veletrzích cestovního ruchu. Poskytuje poradenství veřejnosti a zároveň jim poskytuje potřebné informace pro podání žádosti o dotaci. Pozice účetní pro Sdružení obcí Rýmařovska zpracovává hlavně mzdovou a personální agendu organizace.

logo rymarovsko msk 

Copyright © 2022 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.