Copyright 2020 - Custom text here

Rozvíjíme mikroregion Rýmařovsko

Rozvíjíme mikroregion Rýmařovsko

Sdružení obcí Rýmařovska získalo dotaci ve výši 124 300 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. z programu na podporu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019. Finanční prostředky jsou použity na mzdu projektového manažera a účetní mikroregionu. Manažer řeší dotační poradenství pro obce mikroregionu, podnikatelské subjekty i běžné občany např. v rámci kotlíkových dotací. Dále přispívá k rozvoji cestovního ruchu na Rýmařovsku, k zvýšení propagace regionu a to tím, že se podílí na tvorbě projektů na tvorbu propagačních materiálů, webových aplikací apod. Účetní sdružení obcí vede personální a účetní agendu. Sdružení obcí Rýmařovska se již od roku 2002 snaží působit v regionu jako administrativní podpora pro 14. členských obcí, ale v rámci své činnosti pomáhá také obyvatelům Rýmařovska.

logo rymarovsko msk

Rozvoj mikroregionu Rýmařovska

Sdružení obcí Rýmařovska získalo dotaci ve výši 70 tisíc Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Podpořen je projekt Rozvoj mikroregionu Rýmařovska z programu MSK na podporu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018. Finanční prostředky jsou použity především na mzdy projektového manažera a účetní mikroregionu. Manažer řeší rozvoj cestovního ruchu, zvýšení propagace regionu, pořádání kulturních akcí apod. Účetní sdružení vede personální a kompletní účetní agendu.

logo rymarovsko msk

 

Projekt: „CSS"

Projekt Svazu města a obcí ČR s názvem „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je zaměřen na podporu vytváření a fungování Center společných služeb obcí (dále jen „CSS“).

V rámci těchto CSS jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Je prověřována možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO.

Hlavními partnery projektu v území jsou DSO. Do projektu je zapojeno 86 DSO pokrývající územně celou ČR.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření CSS dosáhnout:

  • zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
  • zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
  • zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
  • zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
  • přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

 

Harmonogram projektu
Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhá v období 1. 2. 2016 až 31. 7. 2019, realizace projektu v rámci zapojených území (DSO)  pak od 1.7.2016 do 30.6.2019.

Logolink barevny 01

 

 

Copyright © 2020 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.