Copyright 2022 - Custom text here

Na Rýmařovsku se rozvíjí cyklistická infrastruktura

Sdružení obcí Rýmařovska úspěšně získalo dotaci z Moravskoslezského kraje na projekt Doplnění cyklistické infrastruktury v obcích mikroregionu Rýmařovska. Díky tomu vzniknou v Rýmařově a několika okolních obcích nová odpočívadla pro cyklisty vybavená lavičkami a stoly, stojany na kola i nabíječkami pro elektrokola. Stavební práce začaly v polovině září a dokončeny budou během října letošního roku.

V Rýmařově je budováno nové odpočívadlo na cyklostezce vedoucí kolem silnice I/11 do Janovic. Odpočívka se sedlovou střechou bude uvnitř vybavena stolem a lavicemi. Součástí budou stojany na kola i cyklostojan s nářadím na základní opravu kol.

V obci Malá Štáhle se u naučné stezky po pozůstatcích hornické činnosti v blízkosti břidlicových jezírek postaví posezení s lavičkami a možností dobití elektrokola. U obecního úřadu chce obec umístit stojan na kola s nářadím pro drobné opravy. Na cyklotrase č. 6142 ve Velké Štáhli si projíždějící sportovci budou moci oddechnout na odpočívadle s venkovní lavičkou.

Nové stojany na údržbu kol se budují u společenských domů v Dětřichově nad Bystřicí, kolem kterého vede cyklostezka č. 6146, a také v Lomnici. U bikeparku v této obci pak vznikne odpočívadlo s cyklostojanem pro údržbu a nabíjení kol.   

Rekonstrukce se dočká také současné odpočívadlo na náměstí v Ryžovišti, kde navíc přibude nový stojan na údržbu kol. U cyklotrasy č. 6146 pak vznikne zcela nová odpočívka.

Dovybavení cyklistické infrastruktury na Rýmařovsku je spolufinancováno z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+. Doufáme, že vybudovaná odpočívadla s vybavením budou sloužit jak místním obyvatelům, tak i turistům.

 

logo rymarovsko msk

Projekt „Cyklostezka mikroregionu Rýmařovska - II. etapa“

Sdružení obcí Rýmařovska bylo v roce 2020 úspěšné s žádostí o dotaci na projekt „Cyklostezka mikroregionu Rýmařovska - II. etapa“. Moravskoslezský kraj poskytl svazku investiční dotaci v maximální výši 50 %. Sdružení obcí Rýmařovska obdrželo na projekt 500 000,- Kč.

Cílem projektu bylo vytvořit projektovou dokumentaci na vybudování cyklostezky v mikroregionu Rýmařovska. Projektová dokumentace měla za cíl navázat na I. etapu cyklostezky a propojit tak stávající cyklotrasy mikroregionu. II. etapa cyklostezky vede na hranici katastru Břidličné a pokračuje do Ryžoviště.

 

 logo rymarovsko SOR MSK

Posílení komunikace s veřejností na území Sdružení obcí Rýmařovska

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016684

Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Trvání projektu: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2023

Cílem projektu je zajistit efektivní a moderní komunikaci napříč mikroregionem Rýmařovsko a jeho obcemi s veřejností tak, aby byly přívětivými, otevřenými a transparentními veřejnými institucemi. Cíle bude dosaženo prostřednictvím koncepčního uchopení otázky komunikace, pořízením moderních komunikačních nástrojů eGovernmentu v podobě elektronických úředních desek, modernizace webových stránek či mobilního rozhlasu s realizací navazující vzdělávací aktivity.

Cílovou skupinou projektu je veřejnost, volení zástupci a zaměstnanci zapojených obcí a zaměstnanci Sdružení obcí Rýmařovska.

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

 

pdfNávrh_Koncepce_komunikace_mikroregionu_Rýmařovsko.pdf

Zveřejněný návrh Koncepce komunikace v mikroregionu Rýmařovska je možné připomínkovat do konce dubna 2022 elektronicky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně v kanceláři Sdružení obcí Rýmařovska, nám. Míru 2, Rýmařov.

 

logo EU ESF OPZ

Dotace na projektového manažera z MSK 2021

Sdružení obcí Rýmařovska bylo v roce 2021 opět úspěšné s žádostí o dotaci na činnost manažera sdružení. Moravskoslezský kraj poskytl svazku neinvestiční dotaci v maximální výši 49,00 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Manažer mikroregionu Rýmařovska 2021“ ve výši 125.000,-- Kč v rámci dotačního programu, jehož název je „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“. Tento projekt zahrnuje podporu stávající pozice manažera mikroregionu Rýmařovsko a přispívá také na mzdu účetní svazku.

Hlavní prací manažera je administrovat společné projekty obcí. Zároveň spolupracuje s partnerskými obcemi, příspěvkovými a neziskovými organizacemi a pomáhá při podávání žádostí o dotace. Vytváří aktualizaci webových stránek a podílí se na propagaci Rýmařovska na veletrzích cestovního ruchu. Poskytuje poradenství veřejnosti a zároveň jim poskytuje potřebné informace pro podání žádosti o dotaci. Pozice účetní pro Sdružení obcí Rýmařovska zpracovává hlavně mzdovou a personální agendu organizace.

 

logo rymarovsko SOR MSK

Dotace na projektovou dokumentaci nové cyklostezky

V rámci dotačního programu, jehož název je „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ podalo Sdružení obcí Rýmařovska žádost o dotaci na projekt „Cyklostezka mikroregionu Rýmařovska“. Jedná se o dotaci ve výši 500 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tento projekt zahrnuje zhotovení dokumentace na přípravu nové cyklostezky, která by měla propojit území pěti členských obcí a připravit se tak na podání žádosti na vlastní realizaci stavby do národních nebo evropských dotačních titulů.

Sdružení obcí Rýmařovska se již dlouhodobě snaží podporovat cykloturistiku různou formou. Doufejme tedy, že se vše vydaří a cyklostezka se projekčně připraví a následně také vybuduje.

 

Únor 2020 Nikola Pohanělová, manažerka Sdružení obcí Rýmařovska

logo rymarovsko SOR MSK

Copyright © 2022 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.