Copyright 2024 - Custom text here

Rekonstrukce budovy základní školy v Dolní Moravici

logo MMR dolni moravice

Školáčkům i pedagogům v Základní a Mateřské škole Dolní Moravice začal školní rok 2019 /2020 ve zbrusu novém kabátě.

Obci Dolní Moravice se povedlo v roce 2019 uspět ve vyhlášeném dotačním titulu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Cílem projektu bylo maximálně využít potenciálu budovy a zmodernizovat vnitřní prostory základní školy. Důvodem, jež vedlo vedení obce přistoupit k realizaci tohoto projektu, bylo zareagovat na potřeby školy a zajištění kvalitního prostředí pro výuku žáků. V rámci celé akce vznikla přestavbou původního skladového prostoru a zázemí pro zaměstnance školy zcela nová funkční třída se zázemím pro učební pomůcky. Dále došlo k rekonstrukci podlahových krytin v prvním patře, k výměně veškerých vstupních interiérových dveří a k rekonstrukci elektroinstalace, na kterou bylo navázáno novými omítkami a výmalbou.

Celkové náklady projektu se vyšplhaly na částku 740 629Kč s DPH, dotace z toho činila 518 440Kč s DPH (70% z celkových nákladů) a zbylá část investice ve výši 222 189Kč s DPH byla kryta z rozpočtu obce Dolní Moravice.

Kolektiv školy a také vedení obce Dolní Moravice pevně věří, že rekonstrukce základní školy přispěje k dalším školním úspěchům svých žáků a bude inspirativním prostředím pro celý pedagogický i nepedagogický sbor.

Velké díky patří všem, co se na celém projektu podíleli.

 

Pavel Kopeček, starosta obce

 drivednes

Foto archiv Obec Dolní Moravice

Copyright © 2024 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.