Copyright 2024 - Custom text here

Základní informace

název svazku: Sdružení obcí Rýmařovska

právní forma: svazek obcí

IČO: 63024276

DIČ: CZ63024276 (nejsme plátci DPH)

ID datové schránky: fsp96rw

bankovní spojení:

účet č. 36536771/0100vedený u KB (příjmový účet, slouží po všechny platby)
– účet č. 94- 5510771 /0710, vedený u ČNB (účet založen na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů tento účet slouží VÝHRADNĚ pro dotace a přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních fondu a Národního fondu /s výjimkou programového financování dle § 16 odst. Zák. 218/200 Sb./)

sídlo svazku: nám. Míru 1, Rýmařov 795 01

sídlo kanceláře: nám. Míru 2, Rýmařov 795 01 (budova vedle pošty)

předsedkyně svazku: Eva Lašáková

profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/sdruzeni-obci-rymarovska

předmět činnosti svazku: Svazek je společenstvím obcí založeným za účelem koordinace, ochrany a prosazování společných zájmů a rozvoje regionu.

Předmětem jeho činnosti je zejména:

 • Koordinace jednotlivých potřeb obcí v oblasti regionu
 • Společné vystupování a jednání ve vztahu ke:
  • státním fondům
  • orgánům státní správy, územní samosprávy, ministerstvům
  • podnikatelským a neziskovým subjektům
  • ostatním mezinárodním fondům a programům
  • případně dalším orgánům, institucím a subjektům,
 • Společný postup při řešení úkolů v oblasti:
  • odpadového hospodářství
  • školství
  • dopravní obslužnosti
  • životního prostředí
  • informatiky a propagace
  • cestovního ruchu a využití volného času
  • případně v dalších oblastech na kterých se shodne valná hromada svazku.

Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

Svazek vedle své hlavní činnosti vyvíjí též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a směřující k podpoře hlavní činnosti svazku anebo hospodárnému využívání majetku svazku, a to v následujících oblastech:

 • projektové a dotační poradenství,
 • zpracování a administrace žádostí o dotace,
 • zpracování zadávacích dokumentací a administrace výběrových řízení,
 • pořádání odborných vzdělávacích seminářů a školení,
 • výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ceník_služeb_SOR_2020.xlsx

Směrnice_o_výpůjčce_mobiliáře_k_1_7_2017.pdf

 

Copyright © 2024 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.