Copyright 2024 - Custom text here

Obec Tvrdkov – další úspěšný projekt hotov

logo msk tvrdkov rymarovsko

Obec Tvrdkov je obecně úspěšným žadatelem v různých dotačních programech.
Tentokráte využila nabídnuté možnosti Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel.
V roce 2018 obec úspěšně zrekonstruovala budovu kulturního domu.
Rekonstrukce budovy proběhla v první polovině roku 2018. Podstatou projektu bylo zateplení objektu, výměna otvorových výplní, zateplení podlahy na terénu, zateplení stropu a střech a výměna otopného systému.
V první fázi využila obec evropskou dotaci z operačního programu životního prostředí. V druhé fázi pak zažádala obec o finanční příspěvek Moravskoslezský kraj na základě výše zmíněného vyhlášeného dotačního titulu.
Celkové náklady na rekonstrukci budovy činily: 3,950.411,- Kč
Dotace z OPŽP byla ve výši: 864.148,- Kč
Moravskoslezský kraj přispěl:1,038.000,- Kč
Náklady obce Tvrdkov: 2,048.263,- Kč
Obec si velice váží nabídnutých dotačních možností a umí s nimi efektivně nakládat a využívat je ve prospěch občanů i obce samotné.
V tuto chvíli pracuje na nových žádostech, které posunou obce zase o kousek dále.

Ing. Ivana Lukešová
manažer Sdružení obcí Rýmařovska

Copyright © 2024 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.