Copyright 2022 - Custom text here

Rekonstrukce hřiště a tělocvičny základní školy Horní Město

logo mmr horni mesto

 

 

 

Obec Horní Město získala dotaci ve výši 2 776 976 Kč z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017“ a Dotačního titulu č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Finanční prostředky byly použity na projekt „Rekonstrukce hřiště a tělocvičny základní školy Horní Město“. Celkové náklady na rekonstrukci venkovních objektů a vnitřních prostorů tělocvičny dosáhly částky 3 967 108 Kč. Obec z vlastního rozpočtu na tuto akci vyčlenila 30% z celkových nákladů.

Hlavním cílem projektu bylo provedení kompletní rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny a venkovních objektů – víceúčelové hřiště a rozběhová dráha s doskočištěm. Dále došlo k výměně pletivového oplocení podél areálu venkovního sportoviště základní školy.

Tento projekt přispěje ke zlepšení bezpečnosti a kvality výuky nejen dětí při hodinách tělesné výchovy, ale i při zájmových kroužcích, které škola nabízí. Projekt si dal za cíl zatraktivnit dětem pohyb a dát jim tak více možností výběru sportovních aktivit.

Silnice v obci Tvrdkov oblékla nový kabát

Starostovi obce Tvrdkov, panu Janu Žédkovi se v srpnu 2017 podařilo úspěšně dokončit další projekt, který byl spolufinancován z národních dotačních prostředků přidělovaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Akce byla zaměřena na opravu místní komunikace II. třídy, která je především v zimních měsících jedinou možnou přístupovou cestou do jednotlivých částí obce Tvrdkov.

Celkové náklady projektu činily 2 148 756,57,- Kč, dotace poskytnutá z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR dosáhla částky 1 000 000,-Kč a zbylé náklady ve výši 1 148 756,57,- Kč pokryla obec Tvrdkov z rozpočtu obce.

Na tuto veřejnou zakázku bylo vyhlášeno řádné výběrové řízení , jejímž vítězem se stala firma JR STaKR s.r.o., jež celou akci úspěšně zrealizovala. Veškeré stavební práce probíhaly v období 7/2017.

Obec Tvrdkov je velice úspěšným žadatel v oblasti dotačních titulů a díky tomu se jí daří do obce donést nemalé finanční prostředky, jež přispěji ke zvyšování kvality bydlení a žití především místním obyvatelům obce Tvrdkov a jejich místních částí Ruda a Mirotínek.

Vedení obce držíme pěsti a přejeme dostatek elánu při dalších chystaných projektech.

 

Sdružení obcí Rýmařovska
Ing. Ivana Lukešová

logo mmr tvrdkov rymarovsko

Copyright © 2022 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.