Copyright 2022 - Custom text here

Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa

Dalším úspěšně podpořený projekt Sdružení obcí Rýmařovska je projekt z Operačního programu Životní prostředí zaměřený na pořízení nových nádob na separaci odpadu všeho druhu. Realizace projektu je nastavena na období 2019 – 2020. Během této doby bude celkem v 10 členských obcích vybudováno 10 sběrných hnízd, která byla navrhnuta tak, aby byla v souladu s rázem venkovské krajiny, nepůsobila rušivě a zároveň vyřešila nepříjemná a do oka bijící shromaždiště kontejnerů všeho druhu. Součástí projektu je také pořízení 120 ks nádob na plast, papír, kov nebo sklo, dále pak 20 ks velkoobjemových kontejnerů o velikosti 10, 12 a 20 m3 sloužících pro sběr biologicky rozložitelného odpadu a na shromažďování velkoobjemového odpadu v jednotlivých obcích. Celkové náklady projektu činí necelých 5mil Kč, dotace je ve výši 4,2 mil Kč, zbytek tvoří vlastní zdroje obcí.

Květen 2019

logo rymarovsko OPZP

Rozvíjíme mikroregion Rýmařovsko

Rozvíjíme mikroregion Rýmařovsko

Sdružení obcí Rýmařovska získalo dotaci ve výši 124 300 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. z programu na podporu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019. Finanční prostředky jsou použity na mzdu projektového manažera a účetní mikroregionu. Manažer řeší dotační poradenství pro obce mikroregionu, podnikatelské subjekty i běžné občany např. v rámci kotlíkových dotací. Dále přispívá k rozvoji cestovního ruchu na Rýmařovsku, k zvýšení propagace regionu a to tím, že se podílí na tvorbě projektů na tvorbu propagačních materiálů, webových aplikací apod. Účetní sdružení obcí vede personální a účetní agendu. Sdružení obcí Rýmařovska se již od roku 2002 snaží působit v regionu jako administrativní podpora pro 14. členských obcí, ale v rámci své činnosti pomáhá také obyvatelům Rýmařovska.

logo rymarovsko msk

Rozvoj mikroregionu Rýmařovska

Sdružení obcí Rýmařovska získalo dotaci ve výši 70 tisíc Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Podpořen je projekt Rozvoj mikroregionu Rýmařovska z programu MSK na podporu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018. Finanční prostředky jsou použity především na mzdy projektového manažera a účetní mikroregionu. Manažer řeší rozvoj cestovního ruchu, zvýšení propagace regionu, pořádání kulturních akcí apod. Účetní sdružení vede personální a kompletní účetní agendu.

logo rymarovsko msk

 

Projekt: „CSS"

Projekt: „CSS" prodloužení projektu

Projekt Svazu města a obcí ČR s názvem „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je zaměřen na podporu vytváření a fungování Center společných služeb obcí (dále jen „CSS“).  Dobrá zpráva - Projekt CSS na území Rýmařovska pokračuje!!!

Od 1. dubna 2020 pokračuje projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, známý hlavně jako Centra společných služeb (CSS) při Svazu měst a obcí ČR, prodloužením.

Projekt bude nově ukončen do 31. 12. 2020. Prodloužení projektu je směřováno do oblastí:

  • Běžné denní sociální potřeby obyvatel v obcích DSO, kdy budou v území zjišťovány potřeby obyvatel, které je nutno v oblasti doplnit, změnit či rozšířit.
  • Ověření aktuálních koncepčních záměrů v oblasti meziobecní spolupráce a veřejnoprávní smlouvy

V rámci činnosti CSS jsou poskytovány i nadále služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

 

logo eu smo new

 


 

Projekt Svazu města a obcí ČR s názvem „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je zaměřen na podporu vytváření a fungování Center společných služeb obcí (dále jen „CSS“).

V rámci těchto CSS jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Je prověřována možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO.

Hlavními partnery projektu v území jsou DSO. Do projektu je zapojeno 86 DSO pokrývající územně celou ČR.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření CSS dosáhnout:

  • zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
  • zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
  • zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
  • zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
  • přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

 

Harmonogram projektu
Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhá v období 1. 2. 2016 až 31. 7. 2019, realizace projektu v rámci zapojených území (DSO)  pak od 1.7.2016 do 30.6.2019.

Logolink barevny 01

 

 

Copyright © 2022 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.