Copyright 2022 - Custom text here

Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa

Dalším úspěšně podpořený projekt Sdružení obcí Rýmařovska je projekt z Operačního programu Životní prostředí zaměřený na pořízení nových nádob na separaci odpadu všeho druhu. Realizace projektu je nastavena na období 2019 – 2020. Během této doby bude celkem v 10 členských obcích vybudováno 10 sběrných hnízd, která byla navrhnuta tak, aby byla v souladu s rázem venkovské krajiny, nepůsobila rušivě a zároveň vyřešila nepříjemná a do oka bijící shromaždiště kontejnerů všeho druhu. Součástí projektu je také pořízení 120 ks nádob na plast, papír, kov nebo sklo, dále pak 20 ks velkoobjemových kontejnerů o velikosti 10, 12 a 20 m3 sloužících pro sběr biologicky rozložitelného odpadu a na shromažďování velkoobjemového odpadu v jednotlivých obcích. Celkové náklady projektu činí necelých 5mil Kč, dotace je ve výši 4,2 mil Kč, zbytek tvoří vlastní zdroje obcí.

Květen 2019

logo rymarovsko OPZP

Copyright © 2022 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.