Copyright 2022 - Custom text here

Dotace na projektového manažera z MSK 2021

Sdružení obcí Rýmařovska bylo v roce 2021 opět úspěšné s žádostí o dotaci na činnost manažera sdružení. Moravskoslezský kraj poskytl svazku neinvestiční dotaci v maximální výši 49,00 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Manažer mikroregionu Rýmařovska 2021“ ve výši 125.000,-- Kč v rámci dotačního programu, jehož název je „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“. Tento projekt zahrnuje podporu stávající pozice manažera mikroregionu Rýmařovsko a přispívá také na mzdu účetní svazku.

Hlavní prací manažera je administrovat společné projekty obcí. Zároveň spolupracuje s partnerskými obcemi, příspěvkovými a neziskovými organizacemi a pomáhá při podávání žádostí o dotace. Vytváří aktualizaci webových stránek a podílí se na propagaci Rýmařovska na veletrzích cestovního ruchu. Poskytuje poradenství veřejnosti a zároveň jim poskytuje potřebné informace pro podání žádosti o dotaci. Pozice účetní pro Sdružení obcí Rýmařovska zpracovává hlavně mzdovou a personální agendu organizace.

 

logo rymarovsko SOR MSK

Copyright © 2022 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.