Copyright 2022 - Custom text here

Dotace na projektového manažera z MSK 2020

V rámci dotačního programu, jehož název je „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ podalo Sdružení obcí Rýmařovska žádost o dotaci na projekt „Podpora mikroregionu Rýmařovska“, která proběhla úspěšně. Jedná se o dotaci ve výši 122 500 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tento projekt zahrnuje podporu stávající pozice manažera mikroregionu Rýmařovsko a přispívá také na mzdu účetní svazku.

Hlavní prací manažera je administrovat společné projekty svazku. Zároveň se spolupracuje s partnerskými obcemi, příspěvkovými a neziskovými organizacemi a pomáhá při podávání žádostí o dotace. Vytváří aktualizaci webových stránek a podílí se na propagaci Rýmařovska na veletrzích cestovního ruchu. Poskytuje poradenství veřejnosti a zároveň jim poskytuje potřebné informace pro podání žádosti o dotaci. Pozice účetní pro Sdružení obcí Rýmařovska zpracovává hlavně mzdovou a personální agendu organizace.

logo rymarovsko msk 

Copyright © 2022 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.