Copyright 2017 - Custom text here

Realizované projekty

Žadatel Název projektu Obsah projektu Rok Výše dotace Celková hodnota projektu Program
SOR Velikonoce a jaro na Rýmařovsku Oslava Velikonočních svátků jako svátků jara, vyzdvižení tradic velikonočních svátků 2014 284 639,50 Kč 334 870,00 Kč Přeshraniční spolupráce ČR - PR (Euroregion Praděd mikroprojekty)
SOR Poznejme pověsti Rýmařovska Výroba a expozice loutek z rýmařovských pověstí. 2014 323 892,50 Kč 381 050,00 Kč Přeshraniční spolupráce ČR - PR (Euroregion Praděd mikroprojekty)
SOR Podpora mikroregionu Rýmařovka Činnost manažera, příspěvek. 2015 65 580,00 Kč 131 166,00 Kč Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2014
SOR Česko-polské setkání Setkání česko-polských partnerů, semináře, propagační brožura, vybavení. 2015 151 104,50 Kč 177 770,00 Kč Přeshraniční spolupráce ČR - PR (Euroregion Praděd mikroprojekty)
SOR Společensky účelná pracovní místa 2 pracovní místa 2015 348 000,00 Kč   OP Z – Úřad práce
Svaz měst a obcí ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ Centra společných služeb 2016     OP Z

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.