Copyright 2018 - Custom text here

Rozvoj mikroregionu Rýmařovska

Sdružení obcí Rýmařovska získalo dotaci ve výši 70 tisíc Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Podpořen je projekt Rozvoj mikroregionu Rýmařovska z programu MSK na podporu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018. Finanční prostředky jsou použity především na mzdy projektového manažera a účetní mikroregionu. Manažer řeší rozvoj cestovního ruchu, zvýšení propagace regionu, pořádání kulturních akcí apod. Účetní sdružení vede personální a kompletní účetní agendu.

logo rymarovsko msk

 

Lyžařské běžecké trasy na rok 2017/2018

Bílé stopy – tratě vedené po loukách s krásnými výhledy v podhůří Jeseníků. Moravskoslezský kraj podpořil dotací obce a sportovní oddíly, které by měly za pomocí jejich techniky lyžařské běžecké tratě upravovat.  Dotace je z programu Úprava lyžařských běžeckých tras (dále jen "LBT") v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018. Účelem tohoto dotačního titulu je spolufinancovat náklady, které souvisí s úpravou LBT na území MSK a podpořit rozvoj běžeckého lyžování v MSK. Na našem území byly podpořeny tyto organizace: Klub biatlonu Břidličná, p.s.,  Ski klub RD Rýmařov, z.s.,  Sportovní klub policie OLOMOUC, z.s.,  Obec Malá Morávka, Obec Lomnice, Obec Horní Město, Obec Tvrdkov. Informaci o jednotlivých trasách a také aktuální stav údržby jednotlivých tratí získáte na odkaze http://jesenicka-magistrala.msregion.cz/zima/ .

Nyní, aby milovníkům zimních sportů přálo počasí a mohli vyrazit relaxovat za krásami Jesenické přírody.

logo MSK

Projekt: „Manažer mikroregionu Rýmařovska“

Manažer mikroregionu Rýmařovska

Sdružení obcí Rýmařovska získalo dotaci 85 800,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotační program nese název „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“. Finanční prostředky jsou použity na projekt „Manažer mikroregionu Rýmařovska“, především na mzdy projektového manažera a účetní sdružení. Manažer má za úkol řešení rozvoje cestovního ruchu, zvýšení propagace regionu, pořádání kulturních akcí apod. Účetní sdružení vede personální a kompletní účetní agendu.

logo rymarovsko msk

 

 

Projekt: „Vzděláváme se společně a efektivně“

Vzděláváme se společně a efektivně

Základním cílem projektu „Vzděláváme se společně a efektivně“ je zvýšit vzdělání zástupců měst a obcí v našem regionu (zástupcům samosprávy obcí v čele se starosty a jejich zástupci). Členové dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí Rýmařovska“ musí reagovat na změny v důležitých oblastech například -  Zákon o obcích, Zákon o zadávání veřejných zakázek a další. Během roku 2017 proběhne 5 vzdělávacích seminářů. Společně s mikroregionem Horňácko proběhne výměna zkušeností a sdílení dobré praxe. Informace chceme především v projektech zaměřených na podporu obnovy a rozvoje venkova například v oblasti separaci odpadů, budování cyklostezek atd.

logo mmr

 

 

Projekt: „CSS"

Projekt Svazu města a obcí ČR s názvem „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je zaměřen na podporu vytváření a fungování Center společných služeb obcí (dále jen „CSS“).

V rámci těchto CSS jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Je prověřována možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO.

Hlavními partnery projektu v území jsou DSO. Do projektu je zapojeno 86 DSO pokrývající územně celou ČR.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření CSS dosáhnout:

  • zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
  • zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
  • zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
  • zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
  • přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Rozpočet projektu
Celková výše způsobilých nákladů:                                          329 021 310,20 Kč
Z toho náklady přímé (podpora zapojených území – DSO):        299 110 282,00 Kč

Harmonogram projektu
Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhá v období 1. 2. 2016 až 31. 7. 2019, realizace projektu v rámci zapojených území (DSO)  pak od 1.7.2016 do 30.6.2019.

Logolink barevny 01

 

 

Copyright © 2018 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.